ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  2016                               

ΠΕΜΠΤΗ 16-6-2016
ΙΤΑΛΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-6-2016
ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18-6-2016
ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
ΤΡΙΤΗ 21-6-2016
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22-6-2016
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 
ΠΕΜΠΤΗ 23-6-2016 ΑΡΜΟΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-6-2016

   ΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΧΗΤΙΚΟ

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-6-2016
ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27-6-2016
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι απαντήσεις των θεμάτων δημοσιεύονται με επιφύλαξη μιας και δεν έχουν δοθεί από τους Καθηγητές του Φροντιστηρίου μας. Παρακαλούμε να ελεγχθούν ως προς την ορθότητα και πληρότητα. Ουδεμία ευθύνη έχουμε για παραλείψεις ή λάθη που μπορεί να έχουν.