ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

6 (ΕΞΙ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)

ΕΝΑΡΞΗ : ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΛΗΞΗ : ΤΕΤΑΡΤΗ  25  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018

6η ΕΒΔΟΑΜΑΔΑ : 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018

 

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ               
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 2

 

          ΟΜΑΔΑ : ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Αρχαία 6
Λατινικά 1
Ιστορία  1
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Άλγεβρα 2