Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

6 (ΕΞΙ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)

ΕΝΑΡΞΗ : ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΛΗΞΗ : ΤΕΤΑΡΤΗ  25  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018

6η ΕΒΔΟΑΜΑΔΑ : 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                    (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Μαθηματικά 7
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Βιολογία Προσανατολισμού 3

 

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                    (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Βιολογία Προσανατολισμού 3
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Μαθηματικά 7

 

ΟΜΑΔΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά 7
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
        Ανάπτυξη Εφαρμογών σε        Προγραμματιστικό Περιβάλλον 4
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2

 

          ΟΜΑΔΑ : ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Αρχαία 7
Λατινικά 3
Ιστορία Προσανατολισμού 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2